Lengte-omzetter

...
...

Metriek

Kilometer
1
Meter
1000
Decimeter
10000
Centimeter
100000
Millimeter
1000000
Micrometer
1000000000
Nanometer
1012
Angstrom
1013

Brits / Amerikaans

Liga
0,21
Mijl
0,62
Furlong
4,97
Keten
49,71
hengel
198,84
Werf
1093,61
Voet
3280,84
Koppeling
4970,97
Hand
9842,52
Inch
39370,08
Lijn
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Nautisch

Zeemijl
0,54
Doorgronden
546,81

Astronomisch

Parsec
3,24×10-14
Lichtjaar
1,06×10-13
Astronomische eenheid
6,68×10-9
Lichte minuut
5,56×10-8
Licht tweede
3,34×10-6

$0

1 Day Convert Service

$7.99

Silver convert-service

$6.99

Goud converteer service

$11.99

Platinum converteer service

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Voorbeeld van QR-code mobiele telefoon
Online Converter
Scan de QR-code om de bestandsconversie op uw telefoon te openen
Meer online tools
Kies een taal
Door een regio te selecteren, verandert de taal op OnlineConvert.com
Zoek formaat

Zoeken naar ondersteunde bestandstypes op OnlineConvert.com

Scan QR-code downloadbestand
Scan QR-code om uw bestand te downloaden ""